Оценување на работата

Оценување на работата
Одлични
374  66.3%
Недоволно спремни
140  24.8%
Доволно спремни
50  8.9%

Број на гласачи  :  564
Прв глас  :  Понеделник, 07 Ноември 2011 15:36
Последен глас  :  Вторник, 11 Јуни 2024 11:36