Оценување на работата

Оценување на работата
Одлични
372  66.5%
Недоволно спремни
138  24.7%
Доволно спремни
49  8.8%

Број на гласачи  :  559
Прв глас  :  Понеделник, 07 Ноември 2011 15:36
Последен глас  :  Вторник, 04 Октомври 2022 10:59