Оценување на работата

Оценување на работата
Одлични
365  66.7%
Недоволно спремни
134  24.5%
Доволно спремни
48  8.8%

Број на гласачи  :  547
Прв глас  :  Понеделник, 07 Ноември 2011 15:36
Последен глас  :  Понеделник, 21 Јануари 2019 13:26