Оценување на работата

Оценување на работата
Одлични
365  66.6%
Недоволно спремни
135  24.6%
Доволно спремни
48  8.8%

Број на гласачи  :  548
Прв глас  :  Понеделник, 07 Ноември 2011 15:36
Последен глас  :  Петок, 27 Март 2020 10:56