ОТСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА

Работно време од 07-15 часот

 

Одделот за превентивна стоматолошка заштита е опремен со целосно нова опрема за превенција и лекување на заболувањата на забите во детска возраст.

  • Д-р Виолета Нонкуловска – специјалист по детска и превентивна стоматологија

 

СТОМАТОЛОШКИ СЕСТРИ

 

  • Гордана Поповска
  • Џафер Исмаили
  • Љубица Гештаковска

 

HPIM1609 HPIM1610