ОГЛАС

Согласно барањето на Бирото за јавни набавки, го објавуваме Огласот бр.18/2018 година за Јавна набавка на


,,РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА RIDA QLine Allergy System ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ” на ден 23.07.2018 година.


Воедно Ве известуваме дека денес 23.07.2018 година Огласот бр.18/2018 година е објавен во Бирото за јавни набавки.


ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО ОДД ЈУЛИ 2018

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО ЈУЛИ 2018