Нови апарати
Петок, 23 Декември 2011 12:56

Во последниве два месеци набавени се и ставени во употреба Холтер апарат за следење на срцевиот ритам и Спирометар во Одделот за Интерна медицина, Апарат за инвитро испитување на алергии во одделот за дерматовенерологија, Рефрактометар и апланационен тонометар во Одделот за очни болести, Ларингоскоп во Одделот за ОРЛ, дефибрилатор во Службата за итна медицинска помош и др.

Со исто темпо ќе продолжиме и во наредниот период така да во почетокот на наредната година ќе спроведиме постапка за набавка на Периметар во Одделот за очни болести како и на Ехо апарат со колор Доплер за потребите на интерна медицина.

iii