Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

ОТСЕК ПОРОДИЛИШТЕ

Работно врме од 0-24 часот

 

Одсекот Породилиште во договор со гинеколошко-акушерска ПЗУ врши породувања 24/7, а родилната сала е одлично опремена (инкубатори, Кардиотокограф и т.н)

 

 

ОТСЕК ЗА ПОЛИВАЛЕНТНА ПАТРОНАЖА

Работно време -двосменска работа од 07-20 часот

 

Службата за поливалентна патронажа врши здравствени услуги по програмите на Министерство за здравство на Р.М

 

  • Анита Талевска
  • Елизабета Масалковска
  • Ѓонул Алиоска
  • Весна Мицалевска

 

  • Никица Темелковска
  • Виолета Кочовска
  • Дивна Најдовска