Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

ОТСЕК ЗА ЕХО И РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА

Работно време прва смена од 07-13 часот

втора смена од 13-19 часот

 

Овој Оддел во последниве три години е комплетно реновиран и опремен со целосно нова опрема: РТГ апарат за нативна Рентген-графија, два нови процесори за развивање на филмовите, нов РТГ-стоматолошки апарат, Мамограф како и ЕХО-апарат со сите потребни сонди кои се користат за различна дијагностика.

 

  • Д-р Полексена Стојановска Георгиевска – специјалист по радиодијагностика
  • Д-р Веип Османи – специјалист по радиодијагностика

 

  • Јовче Ангеловски – рентген техничар
  • Зоран Георгиевски – рентген техничар

 

  • Билјана Ночевска – медицинска сестра

 

HPIM1595 HPIM1596 HPIM1597 HPIM1598 HPIM1599 HPIM1600 HPIM1601 HPIM1602 HPIM1603 HPIM1604 HPIM1605