Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

ОТСЕК ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

Работно време од 07-14 часот

секоја сабота од 07-14 часот

 

Биохемиска лабораторија опремена со сите неопходни апарати за узвршување на работните задачи.Истата е во континуиран раст на извршените биохемиски анализи. (воведени се нови методи за испитување на електролити, хормони, туморски маркери и т.н).

 

  • Лепа Жаловска – специјалист по медицинска биохемија
  • Коста Нанчовски – дипломиран биолог, магистер по биолошки науки
  • Соња Митревска – виши лаборант - техничар
  • Цветанка Малинчевска - виши лаборант
  • Жанета Наумовска – лаборантски техничар

 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

Трансфузиологија, оддел кој функционира благодарение на разбирањето за потребите на нашите пациенти од страна на Републичкиор завод за трансфузиологија. Со соодветен договор меѓу нашите установи два пати неделно (понеделник и четврток) во нашата установа работат специјалисти-трансфузиолози кои вршат прегледи и анализи во крвта од соодветната патологија.


  • Елфа Беадин Кранли – медицинска сестра
HPIM1635 HPIM1636 HPIM1637 HPIM1638 HPIM1639 HPIM1640 HPIM1641 HPIM1643 HPIM1645 HPIM1646 HPIM1647 HPIM1648