Normal 0 false false false MK X-NONE X-NONE

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ДЕЈНОСТ

Работно време од 08.30-16.30 часот

1.Јовче Митревски – началник

2.Кире Гештаковски – референт за јавни набавки

3.Снежана Мицковска – референт по анализа на сметководствени показатели

4.Донка Ивановска – контер-билансист

5.Сузана Карапанчевска – контер-аналитичар

 

 

КАСИЕРИ

Работно време прва смена од 07-14 часот

втора смена од 13-20 часот

 

1.Ленче Бузлевска

2.Александар Стојаноски - договор на дело

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ

Работно време од 08.30 – 16.30 часот

 

 

1.Јованка Крстевска – дактилограф-архивар, оператор

2. – домакин-магационер

 

ТЕЛЕФОНИСТИ

Работно време прва смена од 07-14 часот

втора смена од 13-20 часот

4.Ајтен Исовска

5.Донче Рунчевска

 

КУРИРИ, ХАУС МАЈСТОРИ И ОДРЖУВАЧИ НА ПАРНО ГРЕЕЊЕ,паркови и зеленило

1.Никола Треневски

2.Мутает Иљаз

3.Златко Николовски

 

ОДРЖУВАЧИ НА ХИГИЕНА

 

1.Мирјана Васиќ

2.Сузана Демировска

3.Мамуде Рустемовска

4.Анкица Мирчевска

 

 

Одржувач на паркови и зеленило